ซื้อสินค้า 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. ได้ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 3 หมื่นบาทกับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” – NooYoo

อ่านเนื้อหา

ซื้อสินค้า 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. ได้ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 3 หมื่นบาทกับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

14.10.2020

กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน

มาตรการดังกล่าวจะเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP โดยไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค.63 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ เดือน มี.ค.64 ลูกค้านูยูที่ซื้อสินค้าระหว่างวันดังกล่าว สามารถแจ้งพนักงานเพื่อขอรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เช่นกัน

Source: ryt9